Traject 1: Herstel/ opbouw van vitaliteit

Bij milde tot matige stressklachten

Twee fasen van totaal 8 individuele gesprekken van 1,5 uur. Het traject duurt ongeveer 4 maanden.

Maatwerk traject:

 • Fase 1: Herstel: het weer in balans brengen van het ontregelde stressmechanisme. Interventies en gesprekken zijn gericht op het stoppen van de roofbouw en het bevorderen van het herstel van je lichamelijke processen. Gericht op opbouw van energie en verbetering mentale conditie. Onderdelen die aan de orde komen zijn voeding, slapen, ontspannen, bewegen, ademen. Met een dagindeling krijg je houvast voor een bij jou passend ritme en regelmaat in je dagen.
 • Fase 2: Opbouw van vitaliteit
  Aanvullende oefeningen en interventies die betrekking hebben op de volgende gebieden:
  1. Je lichaam: slapen/voeding/bewegen/rust
  2. Zingeving: wat geeft jou leven zin en waardoor krijg jij zin in het leven?
  3. Je sociale omgeving: 
  welke relaties heb je? voel je je verbonden en begrepen?

Persoonlijke gereedschapskist: Je bevindingen, observaties, inzichten en toekomstige acties leg je schriftelijk vast. Dit is jouw naslagwerk en plan van aanpak voor de toekomst.

Traject 2: Herstel/ opbouw van vitaliteit/ re-integratie

Bij ernstige stressklachten

 

Drie fasen van totaal 12 individuele gesprekken van 1,5 uur. Het traject duurt ongeveer 6 maanden.

Maatwerk traject bestaande uit 3 fasen:

 • Fase 1:  Herstel: het weer in balans brengen van het ontregelde stressmechanisme. Interventies en gesprekken zijn gericht op het stoppen van de roofbouw en het bevorderen van het herstel van je lichamelijke processen. Gericht op opbouw van energie en verbetering mentale conditie. Onderdelen die aan de orde komen zijn voeding, slapen, ontspannen, bewegen, ademen. Met een dagindeling krijg je houvast voor een bij jou passend ritme en regelmaat in je dagen.
 • Fase 2: Opbouw van vitaliteit: Inzet van het online programma Aanpak van Stress
  Aanvullende oefeningen en interventies die betrekking hebben op de volgende gebieden:
  1. Je lichaam: slapen/voeding/bewegen/rust
  2. Zingeving: wat geeft jou leven zin en waardoor krijg jij zin in het leven?
  3. Je sociale omgeving: 
  welke relaties heb je? voel je je verbonden en begrepen?
 • Fase 3Optimaliseren vitaliteit en re-integratie: versterken van je belastbaarheid.
  Dit doe je door je taken weer op te pakken, thuis en op het werk. Eerst focus je op de kwaliteit van je taken en later op het verhogen van het tempo. Daarnaast blijf je aandacht geven aan het verbeteren van je mentale en lichamelijke conditie.

Trajectkosten - investeren in je werknemer

Intake

 • € 240,– inclusief online vragenlijst, gesprek van 1,5 uur en advies. Als na de intake gekozen wordt voor traject 1 of traject 2 wordt dit bedrag in mindering gebracht op de totale trajectprijs.

Traject 1

 • De kosten van dit persoonlijke begeleidingstraject bedragen € 1.920,– voor 8 coachgesprekken, inclusief voorbereiding op alle gesprekken en het tussengesprek of eindgesprek met de leidinggevende.
 • Indien mogelijk kan hierbij een traject van EMDR worden opgestart. Dit brengt extra kosten met zich mee, afhankelijk van het trauma en de intensiteit.
 • De kosten van de intake € 240,– worden niet in rekening gebracht.
 • Indien tijdens de begeleiding blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn dan wordt dit in overleg met de werkgever besproken.

Traject 2

 • De kosten van dit persoonlijke begeleidingstraject bedragen € 2.880,– voor 12 coachgesprekken, inclusief  voorbereiding op alle gesprekken, tussengesprek of eindgesprek met de leidinggevende.
 • Indien mogelijk kan hierbij een traject van EMDR worden opgestart. Dit brengt extra kosten met zich mee, afhankelijk van het trauma en de intensiteit.
 • De kosten van de intake € 240,– worden niet in rekening gebracht.
 • Indien tijdens de begeleiding blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn dan wordt dit in overleg met de werkgever besproken.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief  BTW.

TOP