Trajectkosten - investeren in je werknemer

Intake

  • € 240,– inclusief online vragenlijst, gesprek van 1,5 uur en advies. Als na de intake gekozen wordt voor traject 1 of traject 2 wordt dit bedrag in mindering gebracht op de totale trajectprijs.

Traject 1

  • De kosten van dit persoonlijke begeleidingstraject bedragen € 1.920,– voor 8 coachgesprekken, inclusief voorbereiding op alle gesprekken en het tussengesprek of eindgesprek met de leidinggevende.
  • Indien mogelijk kan hierbij een traject van EMDR worden opgestart. Dit brengt extra kosten met zich mee, afhankelijk van het trauma en de intensiteit.
  • De kosten van de intake € 240,– worden niet in rekening gebracht.
  • Indien tijdens de begeleiding blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn dan wordt dit in overleg met de werkgever besproken.

Traject 2

  • De kosten van dit persoonlijke begeleidingstraject bedragen € 2.880,– voor 12 coachgesprekken, inclusief  voorbereiding op alle gesprekken, tussengesprek of eindgesprek met de leidinggevende.
  • Indien mogelijk kan hierbij een traject van EMDR worden opgestart. Dit brengt extra kosten met zich mee, afhankelijk van het trauma en de intensiteit.
  • De kosten van de intake € 240,– worden niet in rekening gebracht.
  • Indien tijdens de begeleiding blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn dan wordt dit in overleg met de werkgever besproken.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief  BTW.

TOP