Chronische pijn

Praktijk ZoMens kan u helpen om uw chroinsche pijn aan te pakken door middel van acceptatie en inzicht in uw klachten. Bij chronische pijnklachten kun je voor onderzoek, behandeling en begeleiding terecht bij onze oefentherapeut, gespecialiseerd in chronische pijnklachten.

Wat kunt u verwachten van ons Oefentherapeut gespecialiseerd in Chronisch pijn?

De therapeut zal samen met u in kaart brengen wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hier anders mee om kunt gaan.

De oefentherapeut gespecialiseerd in chronische pijn helpt u met:

  • Dat u beter kunt functioneren.
  • Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken.
  • Dat u een betere kwaliteit van leven ervaart.
  • Dat u - en niet uw pijn - uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

We zien soms dat door anders met de pijn om te gaan, pijnvermindering bereikt wordt. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

“grip op uw chronische pijn, zodat u weer uw eigen mens kun zijn”

Hoe ziet uw chronische pijn behandeling eruit?

  • Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw situatie en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt. Hierin wordt in kaart gebracht de gevolgen van de chronische pijn.
  • Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
  • Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de chronisch pijn te kunnen verbeteren of te accepteren.
  • De behandelingen: De behandelingen die hierna gaan volgen zullen gericht zijn op, leren omgaan met de pijn, leren ontspannen, ondersteuning vragen, Gedachtentherapie (hoe verander ik de gedachte over mijn pijn). Ook gaan we samen kijken naar de balans. En zal gekeken worden naar grenzen, keuzes en bewustwording van uw lijf.
TOP
×

Hoi!

Klik op de persoon met wie je wil spreken.

× Stuur een berichtje